top of page

ตารางเรียน เดือนเมษายน 2567

**หมายเหตุ สีเหลืองสำหรับ นร. คอร์ส 38,900 ขึ้นไป

สีชมพูสำหรับ นร. คอร์ส 35,000 37,500 59,900.-

สีฟ้าสำหรับ นร. คอร์ส 25,900 ขั้นไป

สีเขียวสำหรับ นร. คอร์ส 37,500 ขึ้นไป

bottom of page