top of page

OUR SCHOOL

โรงเรียนสอนธุรกิจสักคิ้วครบวงจร
​MAKE ME UP THAILAND

เราไม่เพียงสอนให้ผู้เรียน สักเป็น แต่เราสอนให้ผู้เรียน สามารถทำธุรกิจเป็นและหาลูกค้าได้ด้วย

  • สักได้สวย เพื่อรับผิดชอบต่อผลงานและความคาดหวังของลูกค้า

  • ขั้นตอนสะอาด ปลอดภัย เพื่อไม่ให้ได้รับโรคติดเชื้อหรือการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

  • หลักสูตรที่สอนให้สามารถ หาลูกค้าใหม่ได้ ไม่มีหมด สอนการตลาดออนไลน์ ที่เจาะลึกในธุรกิจความงาม

  • ครอบคลุมทุกงานสัก ทั้ง คิ้ว ตา ปาก ปานนม ไรผม และคอร์สแถม ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้

  • ​เรียนจบ สามารถรับลูกค้าได้เลย ถ้ายังไม่มั่นใจ สามารถเรียนซ้ำได้ตลอดชีวิต เพราะ เราคือครอบครัวเดียวกัน

ถ้าต้องการเรียน เพื่อสักให้สวย เรียนที่ไหนก็ได้
แต่ถ้าต้องการเรียน เพื่อให้ได้ธุรกิจสักคิ้ว หาลูกค้าได้ ทำการตลาดออนไลน์ได้ การคุยกับลูกค้าเป็น และสักสวยด้วยMAKE ME UP THAILAND

พร้อมให้คำปรึกษา

bottom of page